top of page
services

Speciálně pedagogická - logopedická
poradna

LOGOPEDIE

Prevence, diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního i školního věku. Nastavení výchovně vzdělávacího procesu

PERCEPČNÍ A MOTORICKÁ OSLABENÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI

Diagnostický a nápravný program pracující s vytvářením, rozvojem, posilováním a propojením funkcí smyslových, kognitivních a motorických.

TEST RIZIKA PORUCH ČTĚNÍ A PSANÍ PRO RANÉ ŠKOLÁKY

Komplexní péče o předškoláčka dle individuálních potřeb, zaměření na správnou artikulaci, fonematický sluch, vizuální a sluchové vnímání, grafomotoriku, prosociální dovednosti.

NEUROVÝVOJOVÁ STIMULACE

NVS Pohybem se učíme® je ucelený program k inhibici primárních reflexů. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte, program lze využívat ve všech věkových skupinách.

TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA

Metoda postupující zábavnou formou od mluveného slova ke čtenému, pochopení hláskové struktury slova, posilování porozumění slovům. Rozvoj myšlení a poznávacích schopností vedoucím ke zvládnutí čtení a psaní.

Mgr. Lucie Skálová - logopedická poradna, logopedcká poradna Liberec, logopedie Liberec, logoped Liberec, poruchy řeči, www.lgpd.cz

Jak probíhá terapie

DIAGNOSTIKA

Během diagnostiky probereme s rodiči dosavadní vývoj dítěte se všemi jeho individuálními specifiky a vyplývajícími nároky. Během práce s dítětem se zaměřuji na posouzení vývoje komunikačních dovedností (motorika, oromotorika, dýchání, pozornost, fonematický sluch, výslovnost, gramatika, struktura vyprávění, verbální pohotovost a paměť, lateralita, role komunikačního partnera a další). Na základě diagnostiky se dohodneme o dalším postupu - zda a kdy zahájit cílenou péči, v jaké frekvenci, s využitím jakých programů a pomůcek.

Diagnostika trvá 60 minut, probíhá v prostoru poradny, vždy za přítomnosti rodiče. Pokud je dítě v péči dalších specialistů, vezměte si sebou zprávy z vyšetření. Prioritou je vytvořit pro dítě vstřícné klima, aby se cítilo dobře a chtělo s námi komunikovat. Snažte se s ním o návštěvě předem mluvit, aby mělo dost času se zeptat na vše, co potřebuje vědět a cítilo se bezpečně. Pokud je vaše dítě již samostatným teenagerem a chce být na diagnostice samo, vyhovíme mu, ale rodič musí být přítomen alespoň pro úvodní část setkání a po jejím ukončení si dítě vyzvedne. Pokud se chcete dostavit na diagnostiku s mladším sourozencem, zvažte prosím, zda nebude vaše dítě rušeno.

TERAPIE

Terapie trvá 30 minut, probíhá v prostoru poradny. Pracujeme za přítomnosti rodičů, u starších dětí je možná i bez doprovodu. Na konci lekce dostává klient instrukce a materiály pro domácí procvičování. Domácí procvičování, jeho frekvence a intenzita je pro úspěch velmi důležitá. Po ukončení lekce je pro mne zásadní, aby dítě odcházelo s dobrým pocitem a rodič vybavený všemi informacemi a materiály tak, aby mohl v práci s dítětem doma pokračovat. Veškeré materiály k domácí práci jsou zahrnuty v ceně terapie.

Pracujeme s moderními  materiály, které jsou pro děti srozumitelné a vizuálně atraktivní. Poradna je vybavena pomůckami ArkTools.

NOVÍ KLIENTI

Kapacita poradny je stabilně plná, přijímání nových klientů probíhá dle čekacího seznamu. Pokud máte zájem o diagnostiku a terapii, zavolejte nebo napište email, ve kterém uvedete jméno vašeho dítěte, datum jeho narození, kontaktní telefonní číslo a vaši časovou preferenci. Jakmile se pro vás uvolní místo, budu vás kontaktovat.

Terapie

O MNĚ

Jmenuji se Lucie, jsem speciální pedagožka, logopedka a maminka Kuby a Emmy, kteří jsou pro mne inspirací a zdrojem energie. Ve své práci usiluji o propojení profesionálních znalostí s pozitivním přístupem k dětem a respektem k jejich individuálním potřebám.

 

Vystudovala jsem magisterský program speciální pedagogika v oboru logopedie, surdopedie a speciální pedagogiku v oboru pedagogika předškolního věku. Snažím se o kontinuální vzdělávání v oboru a aplikaci nejnovějších metod. Absolvovala jsem řadu kurzů věnovaných vývoji dítěte, narušené komunikační schopnosti, specifickým poruchám učení, respektujícím přístupům, alternativní pedagogice apod. V rámci terapie se soustředím na individualitu dítěte a jeho specifické potřeby, velmi důležitá je pro mne spolupráce s rodinou, vzájemná důvěra a pozitivní přístup. Terapii chápu v širším kontextu, věnujeme se mnoha aktivitám směřujícím k našemu společnému cíli – maximálnímu rozvoji osobnostního potenciálu dítěte.

 

Provozuji soukromou praxi věnující se terapii narušené komunikační schopnosti a dále působím jako logopedka v Základní a mateřské škole logopedické v Liberci.

 

Těším se na Vás 

 

Mgr. Lucie Skálová 

ABOUT
CENÍK

CENÍK

Speciálně pedagogická a logopedická diagnostika

  • vyšetření zahrnující anamnézu, logopedické a speciálně pedagogické vyšetření, sestavení plánu terapie

Speciálně pedagogická a logopedická terapie

  • individuální terapie 30 minut + následná konzultace s rodičem

  • materiály k domácímu procvičování, zapůjčení pomůcek

Potvrzení pro přijetí na VŠ

Konzultace pro rodiče

60 minut / 1.200,-

700,-

400,-

zdarma

Terapii i konzultace realizujeme pro děti žijící v zahraničí také online pomocí aplikace Skype.

Zrušení termínu:

Do poradny dochází velké množství klientů a všem se snažím vyhovět v jejich časových potřebách a frekvenci návštěv.

Prosím, respektujte objednací data a časy, pokud víte, že se nemůžete dostavit, včas Váš termín zrušte, uvolníte tím  místo pro někoho, kdo na termín čeká.

V případě omluvení z termínu (sms, email) 24 hodin předem není účtován žádný poplatek. 

Zrušení návštěvy v den termínu do 7:00 - hrazeno 50% ceny terapie.

Zrušení návštěvy v den termínu po 7:00  - hrazeno 100% ceny terapie.

Pokud nepřijdete bez omluvy nebo opakovaně na domluvený termín, vyřazujeme klienta z péče.

Děkujeme za pochopení.

CONTACT

KONTAKT

 

Mgr. Lucie Skálová

IČO: 07368801

+420 602 496 969

lucie@lgpd.cz

www.lgpd.cz

Adresa poradny

Mgr. Lucie Skálová

Speciálně pedagogická - logopedická poradna

Vila ANTA

nám. Štefánikovo 779/6

460 01 Liberec I - Staré Město

Provozní doba

Dle objednání                                                    

Mgr. Lucie Skálová - logopedická poradna, logopedická poradna Liberec, logopedie Liberec, logoped Liberec, poruchy řeči, www.lgpd.cz
bottom of page