top of page

Logopedická
a speciálně pedagogická poradna

LOGOPEDIE

Prevence, diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního i školního věku.

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Diagnostika a terapie specifických poruch učení, možnosti předcházení potížím se školními dovednostmi.

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky.

TRÉNINK PŘEDŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Komplexní péče o předškoláčka dle individuálních potřeb, zaměření na správnou artikulaci, fonematický sluch, vizuální a sluchové vnímání, grafomotoriku, prosociální dovednosti.

TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA

Metoda postupující zábavnou formou od mluveného slova ke čtenému, pochopení hláskové struktury slova, posilování porozumění slovům. Rozvoj myšlení a poznávacích schopností vedoucím ke zvládnutí čtení a psaní.

Mgr. Lucie Skálová - logopedická poradna, logopedcká poradna Liberec, logopedie Liberec, logoped Liberec, poruchy řeči, www.lgpd.cz
services

O MNĚ

Jmenuji se Lucie, jsem logopedka, speciální pedagožka a maminka Kubíka a Emmy, kteří jsou pro mne inspirací a zdrojem energie. Ve své práci usiluji o propojení profesionálních znalostí s láskou k dětem a respektem k jejich potřebám.

 

Vystudovala jsem magisterský program speciální pedagogika v oboru logopedie, surdopedie a speciální pedagogiku v oboru pedagogika předškolního věku. Absolvovala jsem řadu kurzů věnovaných narušené komunikační schopnosti, specifickým poruchám učení, respektujícím přístupům, alternativní pedagogice apod. Snažím se o kontinuální vzdělávání v oboru a aplikaci nejnovějších metod.

 

V rámci terapie se soustředím na individualitu dítěte a jeho specifické potřeby, velmi důležitá je pro mne spolupráce s rodinou, vzájemná důvěra a pozitivní přístup. Terapii chápu v širším kontextu, věnujeme se mnoha aktivitám směřujícím k našemu společnému cíli – maximálnímu rozvoji osobnostního potenciálu dítěte.

 

Těším se na Vás 

 

Mgr. Lucie Skálová 

logopedická a speciálně pedagogická poradna Liberec

Mgr. Lucie Skálová - logopedická poradna, logopedická poradna Liberec, logopedie Liberec, logoped Liberec, poruchy řeči, www.lgpd.cz
ABOUT
CENÍK

CENÍK

Speciálně pedagogická a logopedická diagnostika

  • vyšetření zahrnující anamnézu, logopedické a speciálně pedagogické vyšetření, sestavení plánu terapie

Speciálně pedagogická a logopedická terapie

  • individuální terapie 30 minut + následná konzultace s rodičem

Potvrzení pro přijetí na VŠ

Konzultace pro rodiče

45 - 60 minut / 900,-

600,-

200,-

zdarma

Terapii i konzultace realizujeme pro děti žijící v zahraničí také online pomocí aplikace Skype.

Zrušení termínu:

Do poradny dochází velké množství klientů a všem se snažím vyhovět v jejich časových potřebách a frekvenci návštěv.

Prosím, respektujte objednací data a časy, pokud víte, že se nemůžete dostavit, včas Váš termín zrušte, uvolníte tím  místo pro někoho, kdo na termín čeká.

V případě omluvení z termínu (sms, email, telefon) 24 hodin předem není účtován žádný poplatek. 

Zrušení termínu méně než 24 hodin předem - hrazeno 50% ceny terapie.

Zrušení návštěvy v den termínu po 7:00  - hrazeno 100% ceny terapie.

Pokud nepřijdete bez omluvy nebo opakovaně na domluvený termín, vyřazujeme klienta z péče.

Děkujeme za pochopení.

CONTACT

KONTAKT

 

Mgr. Lucie Skálová

IČO: 07368801

+420 602 496 969

lucie@lgpd.cz

www.lgpd.cz

Adresa poradny

Lucie Skálová - logopedická a speciálně pedagogická poradna

Vila ANTA

nám. Štefánikovo 779/6

460 01 Liberec I - Staré Město

Provozní doba

Dle objednání v čase                                                   8 - 18 (pondělí až pátek) a 8 - 12 (sobota)

Mgr. Lucie Skálová - logopedická poradna, logopedická poradna Liberec, logopedie Liberec, logoped Liberec, poruchy řeči, www.lgpd.cz
Mgr. Lucie Skálová - logopedická poradna Liberec, logopedie Liberec, logoped Liberec, poruchy řeči, www.lgpd.ch
bottom of page